Tolk- en Vertaalbureau Exact
 
     
 
Wie zijn we en wat bieden we?

Het zÚveelste vertaalbureau in Nederland? Dan moet je wel in jezelf geloven. Zeker, over concurrentie hebben we niet te klagen. En toch hebben we alle vertrouwen in de toekomst. Wij zijn Tolk- en Vertaalbureau Exact, aangenaam. Ons bedrijf is in 1987 opgericht en door ons steeds uitbreidende netwerk zijn we in staat om u op uw wenken te bedienen. Al uw zakelijke documentatie kunnen wij voor u vlot en goed in en uit het Nederlands, Engels, Duits, Arabisch en Turks vertalen. Onze vertalingen zijn van hoge kwaliteit. Ons bureau verleent niet alleen vertaaldiensten, maar ook tolkdiensten in de genoemde talen.

Martin Cordes, de eigenaar van ons bureau, heeft met goed gevolg de opleidingen aan de Stichting Instituut van Gerechtstolken en Vertalers (SIGV) voltooid, en is gediplomeerd gerechtstolk en juridisch vertaler in strafzaken in de Turkse taal. De SIGV verzorgt cursussen juridisch vertalen en tolken, en is opgericht bij het tienjarig bestaan van de NGTV-sectie Gerechtstolken.

Ons vertaalbureau hanteert deze algemene voorwaarden (pdf), en verklaart deze op al haar opdrachten van toepassing.

Onze tolken en (beŽdigde) vertalers zijn allemaal op academisch niveau opgeleide en gekwalificeerde beroepsbeoefenaars met jarenlange ervaring.

(Gesubsidieerde) tolk- en vertaalhulp voor gemeenten, scholen en bedrijven

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2006 zelf budgettair verantwoordelijk voor tolk- en vertaaldiensten, voor zover deze vallen onder het gemeentefonds. Voorheen kwamen de gemeenten in aanmerking voor direct gesubsidieerde dienstverlening van het TVCN/Tolkencentrum, maar deze diensten worden nu uit het gemeentefonds gesubsidieerd. De overheid voegt hiervoor elk jaar een substantieel bedrag (in 2006 Ä 1,765 miljoen) aan het gemeentefonds toe (zie verder: hier). Gemeenten zijn nu vrij in het kiezen en inkopen van de bemiddeling van tolk- en vertaaldiensten. Het gaat hierbij om de volgende gemeentelijke instanties:

 • Antidiscriminatiebureaus (ADBís) en meldpunten
 • Basisgezondheidszorg / GGD (met uitzondering van kraam-, zuigelingen- en peuterzorg welke onder VWS valt)
 • Burgerzaken van de gemeenten
 • Decentrale opvang asielzoekers
 • Gemeentelijke Sociale Dienst (waaronder sociale raadslieden)
 • Jongerenwerk (waaronder jongerencentra; met uitzondering van jeugdhulpverlening (waaronder Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)) en jeugdwerk dat onder VWS valt)
 • Leerplichtambtenaren
 • Maatschappelijk werk
 • Ouderenwerk
 • Peuterspeelzalen (niet particulier)
 • Sociale Recherche
 • Vormings- en opbouwwerk
 • Welzijnswerk minderheden
 • Het ministerie van Onderwijs heeft het budget voor tolk- en vertaaldiensten helemaal teruggetrokken; door scholen aangevraagde tolkdiensten worden derhalve niet meer gesubsidieerd en door de overheid vergoed.

  Voor de bemiddeling en inkoop van tolkhulp in de Turkse taal voor bovenstaande gemeentelijke instellingen, scholen en bedrijven kunt u op deze link klikken.

  Tolk- en vertaaldiensten in het politie- en justitiedomein

  Voor dit domein gelden speciale regels en is er wettelijk het ťťn en ander geregeld. Voor deze diensten wordt in 's-Hertogenbosch een landelijk (kwaliteits)register van beŽdigde tolken en vertalers bijgehouden. Dit register staat bekend als het Kwaliteitsregister Tolken & Vertalers. In de Wet beŽdigde tolken en vertalers (treedt binnenkort in werking) is de introductie van de afnameplicht van de tolken en vertalers uit dat register voorzien. De eigenaar van ons bureau, Martin Cordes, is zowel als tolk als vertaler (Turks) in dat register definitief ingeschreven.

  Zijn bereikbaarheidsgegevens en het contactformulier (online reserveren) kunt u hier vinden.

  Hoe kunt u uw vertaalopdracht plaatsen?

  Klik hier om uw vertaalopdracht digitaal in te zenden.

  telefoon: 033 286 52 51 of 06 24 20 78 45